Ekologisk köttproduktion

Mysiga köttproducenter

Vi har 70 köttkor, med rekrytering. Korna går i lösdrift med datautfodring av kraftfodret Alfa-Feed.