Om oss

Med anor från 1700-talet

Vi i familjen Weidman har brukat gården sedan vi köpte den av familjen Öhlin 1981. Gården Flassbro finns dokumenterad på gamla kartor från 1700-talet och man kan även se att det odlades på platsen redan då.

Vi äger och driver även det välbesökta utflyktsmålet Sagostigen, beläget på det gamla trumslagarbostället till Malmahed i Malmköping. Gården Hällaren är belägen tre kilometer från Flassbro Gård, mot korsningen vid väg 57 mot Eskilstuna/Nyköping och byn Bäckåsen.

Odlar grödor och bedriver skogsbruk året runt

Förutom att producera ekologisk kött odlar vi på Flassbro hela året runt – både vall och spannmål. Jordarten består av mulljord, fastmarksjord och lerjord. Vi sköter vallen genom vältning, sprider flytgödsel, plöjer, harvar, sår och skördar på våra åkrar. Skogen består mest av gran och tall, men även lövträd som ek, björk, asp och hassel finns. I skogen arbetar vi med att gallra, plantera och hugga.

Gården i siffror

Areal skog: 175 hektar med grön skogsbruksplan
Areal åker: 178 hektar
Övrig areal: 20 hektar